Frederiksberg den 12. marts 2023


Generalforsamling i Hermes Byggefond


Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Hermes Byggefond

Mandag den 20. marts 2023 kl. 18:00

i mødelokalet på Bernhard Bangs Alle 41 A, 4.sal.


Endelig dagsorden i henhold til vedtægterne:

1: Valg af dirigent.

2: Bestyrelsens beretning for 2022.

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering.

4: Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden

i hænde via mail martin@hilker.dk senest 2 uger før generalforsamlingen,

d.v.s. senest torsdag den 6. marts 2023.

5: Eventuelt


På bestyrelsens vegne

Martin Hilker

Formand

Hermes Byggefond

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram