93425242_10219188155547807_3447948463319285760_n.jpg

Den 26 marts 2023 afholdte Gymnastikforeningen Hermes sin årlige generalforsamling KL.17-19 I herme's klublokale 

Alle foreningens medlemmer samt forældre og andre interesserede er meget velkomne. Endelig dagsorden offentliggøres ved opslag på vores hjemmeside senest fire dage før den ordinære generalforsamling. Har du punkter til dagsordenen kan du sende dem til camilla.termansen@outlook.dk senest tirsdag den 21. marts.ENDELIG AGENDA TIL GYMNASTIKFORENINGEN HERMES’

ordinære generalforsamling i Hermes’ klublokale, Flintholmhallen

Søndag den 26. marts 2023, kl. 17.00-19.00


Alle foreningens medlemmer samt forældre og andre interesserede er meget velkomne.

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4. Godkendelse af eventuelle indsuppleringer jf. § 11

  • Peter Johannsen – Mdlm U3

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 11.
    Nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg:

  • Mikkel Rørlund – Næstformand
  • Lærke Schmidt Thomsen – Mdlm U1
  • Mette Fabild – Mdlm U2
  • Peter Johannsen – Mdlm U3, nyligt indsuppleret
  • Thorbjørn Hartburg-Malkki – Mdlm L1 stiller til valg som Kasserer


   Nye, der stiller til valg til bestyrelsen:

  • Mikala Bording – på valg som ny til bestyrelsespost (Mdlm L5)


   Fratræder Bestyrelsen:

  • Jeppe F. Johansen – Kasserer; Genopstiller ikke til nye periode
  • Anna Gylstorff – Mdlm L3, har ønsket at fratræde bestyrelsen, men er ikke på valg


6. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 12.

7. Eventuelt.


Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år, og har været aktivt medlem af foreningen i hele den aktuelle sæson eller personer som opstilles af mindst ? af bestyrelsesmedlemmerne.

Formand, kasserer, næstformand og mellem tre og otte bestyrelsesmedlemmer vælges med almindelig stemmeflertal af de på generalforsamlingen tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer. Alle vælges for to år ad gangen. I lige år (L) afgår formanden og indtil fem bst.medlemmer. I ulige år (U) afgår næstformand, kasserer og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram