Bestyrelsen for Hermes Byggefond indkalder 9. marts kl. 18.00 til generalforsamling.

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Hermes Byggefond.


Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag den 9. marts 2022 kl. 18:00 i mødelokalet på Bernhard Bangs Alle 41 A, 4.sal


Endelig dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2021
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering
  4. Indkomne forslag
  5. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde via mail martin@hilker.dk senest 2 uger før generalforsamlingen, d.v.s. senest onsdag den 23. februar 2022.

På bestyrelsens vegne
Martin Hilker
Formand
Hermes Byggefond

Nyheder

Sponsorer